Eva-Maria Svensson

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson är professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet samt under åren 2005-2015 professor i rättsvetenskap vid juridiska fakulteten vid UiT Norges arktiska universitet i Tromsø. Sedan 2012 är hon även föreståndare för Centrum för genusforskning (GIG) vid Göteborgs universitet. 1997 disputerade hon vid samma universitet med avhandlingen Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten. Hennes forskningsintressen rör rättsvetenskaplig teori och metod, kunskapsteori, rättsfilosofi, yttrandefrihet, jämställdhet, genusrättsvetenskap, critical legal studies och indigenous studies.


 

Svensson leder mellan 2013-2016 det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet” vid Göteborgs universitet vars centrala frågeställning är om demokratin och det fria ordet gynnas av ett stärkt grundlagsskydd för kommersiella meddelanden eller inte. Samtidigt är hon drivande i The TUARK Network on Gender Equality in the Arctic, koordinerat av Juridiskt forum vid Umeå universitet, med fokus på jämställdhet i Arktis där forskare från sju av de åtta arktiska staterna ingår. Gränsdragningen mellan politik och rätt är central i denna forskning. Hon är även aktiv i forskningsnätverket The Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples’ Law (NORSIL) med bas vid UiT.


Bland Svenssons publikationer märks ”Sami Legal Scholarship: The Making of a Knowledge Field” (i Indigenous Rights in Scandinavia, Ashgate, 2015, under publicering), ”Gender Challenges and Human Capital in the Arctic” (i Arctic Yearbook, NRF, 2014, samförfattad), ”De lege interpretata -  om behovet av metodologisk reflektion” (Juridisk publikation, 2014), ”Genusrättsvetenskap och juridiska metoder” (i Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013), och boken Genusrättsvetenskap (Studentlitteratur, 2009, samförfattad).


Kontakt: eva-maria.svensson@law.gu.se


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden