Jannice Käll

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Jannice Käll

Jannice Käll är doktorand i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, har en licentiatexamen i civilrätt samt en masterexamen i intellectual capital management. Doktorsavhandlingen går under arbetstiteln Governing the Interfaces: Smart Objects, Digital Platforms, and Virtual Bodies och belyser sammansmältningen mellan digitala och icke-digitala gränssnitt genom nätverksorienterade affärspraktiker. Funktionen hos avtalsrättsliga och immaterialrättsliga konstruktioner som främjare av öppenhet och välfärd via högteknologisk innovation belyses och analyseras genom ett posthumanistiskt perspektiv. Ett behov av att utveckla rättsliga konstruktioner som förmår att skapa öppenhet med bas i en mindre marknadsorienterad logik föreslås med bas i posthumanistiska etiska perspektiv.


Utöver avhandlingsprojektet är Käll engagerad i ett forskningsprojekt om näthat utifrån ett genusperspektiv tillsammans med forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers teknologiska högskola. Käll är även anknuten till Center for Intellectual Property (CIP) vid Göteborgs universitet och Chalmers teknologiska högskola. Dessutom undervisar Käll i feministisk- och posthumanistisk teori, i rättsvetenskap med särskilt fokus på feministisk och postkolonial teori, och  i immaterialrätt med fokus på upphovsrätt samt avtalsbaserade affärsmodeller på internet.

 


Kontakt: jannice.kall@law.gu.se


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden