Wanna Svedberg

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Wanna Svedberg

Wanna Svedberg är juris doktor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Sedan 1 april 2015 är hon även forskare på forskningsavdelningen Samhälle, miljö och transporter vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon doktorerade 2014 med avhandlingen Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden som studerar sambandet mellan juridik och politik på transportområdet. Med utgångspunkt i en genusrättsvetenskaplig teori- och metodram undersöks i avhandlingen möjligheter att använda rätten som styrmedel för att främja kvinnors och mäns möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Studiens resultat visar bl.a. att rätten är en maktfaktor, men inte som en aktiv kraft för förändring, utan för att reproducera och upprätthålla rådande maktförhållande mellan könen, varför implementeringen av den transportpolitiska målsättningen om ett jämställt transportsystem inte kan genomföras.


Svedbergs pågående forskningsprojekt och intresseområden är främst rättsvetenskapliga frågeställningar rörande ”rättssubjektet” som grund för rättsligt ansvar samt vilka juridiska, moraliska och praktiska konsekvenser det får i relation till den forskning som utvecklats inom ramen för främst artificiell intelligens. Fokus ligger på autonoma system på vägtransportområdet. Det rättsvetenskapliga perspektivet innebär att reflektera över hur man kan se på rättsligt ansvar genom att ställa mer grundläggande frågor i, om och till rätten om vad det innebär att vara en person eller människa i rätten, vad ett rättssubjekt är (normen för det), hur det skapas i rätten etc. – och i förlängningen om (även) robotar kan åläggas rättsligt ansvar. Andra projekt och intresseområden är hållbar utveckling i bred mening, exempelvis inom ramen för offentlig upphandling och samhällsplanering (t.ex. fysisk planering och konsekvensanalyser). Inom straffrätt är hon intresserad av att utveckla begreppet kroppen som situation, hämtat från stads- och planeringsteoretiska forskningsfältet, som ett rättsteoretiskt analytiskt verktyg i analyser av sexualbrott och dess tillämpning.


Kontakt: wanna.svedberg@law.gu.se ; wanna.svedberg@vti.seMeddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden