Caroline Strömberg

Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Caroline Strömberg

Caroline Strömberg är universitetsadjunkt vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet där hon är delaktig i projektet ”Utbildning för delaktighet – Att filosofera tillbaka ett ’nytt’ liv efter förvärvad hjärnskada”. I projektet studeras vilka effekter filosofiska samtal kan ha för personer med förvärvade hjärnskador med avseende på utveckling av förmågor och färdigheter relevanta för att återgå till ett funktionellt samhällsdeltagande. Genom Umeå universitet deltar hon även i forskningssamarbetet ”Future Forests” (med Sveriges lantbruksuniversitet som projektvärd) där hon skriver om miljörättsliga frågor.

 

Strömberg har vidare ett rent rättsfilosofiskt forskningsintresse och har presenterat ett antal konferensartiklar som behandlar förekomsten av etiska påståenden i lagen, bland annat på IVR-konferenser i Sverige och internationellt. Hon undervisar i juridik och filosofi vid Luleå tekniska universitet, bland annat i rättsfilosofi, etik och familjerätt.

 

 

Meddelanden

 

- 2019 års IVR världskongress anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”

 

- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och anmälan: Sebastian Reyes Molina.

 

- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.

 

- 2017 års IVR världskongress anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.

 

- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.

 

- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.

 

- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth

 

- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.

 

- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.

 

- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.

 

(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.

 

Tidigare meddelanden