Karl Dahlstrand

Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand är filosofie doktor i rättssociologi och sedan 2014 universitetslektor vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hans rättsteoretiska intresse väcktes under hans juridikstudier, och utöver en jur.kand. har han även studerat samhällsvetenskapliga ämnen som statskunskap, kriminologi och rättssociologi. År 2012 disputerade han med avhandlingen Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer som behandlade några olika teoretiska teman så som inkommensurabilitet mellan ideella skador och ekonomisk värdering samt relationen mellan regelföljande och sociala normer. Avhandlingen belönades av Vetenskapssocieteten i Lund.

 

Sedan 2012 ingår Dahlstrand i forskargruppen Cybernormer där han bedriver forskningsprojektet ”Kränkningar i en digital kontext” om nätkränkningar inom sociala media. Hans forskningsintressen rör främst rättssociologisk teori och metod samt analytisk filosofi, och han undervisar på psykologprogrammet och kriminologiprogrammet vid Lunds universitet, socionomprogrammet vid Linköpings universitet och vid juristprogrammet vid Göteborgs och Stockholms universitet. Ett urval av Dahlstrands aktuella publikationer är ”Norms about Norms: A Hartian Perspective” (i Social and Legal Norms: Towards a Socio-Legal Understanding of Normativity, 2013, Ashgate), Nätkränkningar: En studie av svenska ungdomars normer och beteenden (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2014, samförfattad) och ”Rättens transcendens. Om skälighet inom avtalsrätten och relevansen av Rawls rättviseteori” (i Årsbok / Vetenskapssocieteten i Lund, Vetenskapssocieteten i Lund, 2014).

 

 

Meddelanden

 

- 2019 års IVR världskongress anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”

 

- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och anmälan: Sebastian Reyes Molina.

 

- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.

 

- 2017 års IVR världskongress anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.

 

- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.

 

- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.

 

- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth

 

- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.

 

- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.

 

- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.

 

(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.

 

Tidigare meddelanden