Lena Wahlberg

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Lena Wahlberg

Lena Wahlberg är juris doktor och biträdande lektor i allmän rättslära med särskild inriktning mot medicinsk rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hennes forskning handlar huvudsakligen om problem som uppstår i gränssnittet mellan juridik och andra discipliner, t.ex. i den rättsliga regleringen av hälso- och sjukvården. 2010 disputerade hon med avhandlingen Legal Questions and Scientific Answers: Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations som analyserade i vilken utsträckning naturvetenskaplig information är relevant för att besvara juridiska orsaksfrågor. Projektet bedrevs tvärvetenskapligt i ämnena allmän rättslära och teoretisk filosofi. Efter disputationen har hon tillsammans med andra forskare i rättsvetenskap och psykologi undersökt hur s.k. ad hominem-argument fungerar i bevisvärderingen. Tre aktuella publikationer från detta projekt är ”Appeal  to Expert Testimony - A Bayesian Approach” (i Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation, Springer, 2015, samförfattad), ”Robust Trust in Expert Testimony” (Humana.Mente, 2015, samförfattad), och
”Prototype Effect and the Persuasiveness of Generalizations” (Review of Philosophy and Psychology, 2015, samförfattad). Sedan årsskiftet 2014/15 är Wahlberg verksam i det tvärvetenskapliga och internationella forskningsprogrammet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” (VBE) som syftar till att klargöra innebörden av begreppet och till att skapa en modell för att underlätta den rättsliga bedömningen av medicinsk evidens. Forskningsprogrammet pågår till och med år 2020. Vid sidan om sin forskning undervisar Wahlberg i allmän rättslära, i hälso- och sjukvårdsrätt och på doktorandkursen ”Theoretical Foundations for Doctoral Studies in Law”. Hon är även ledamot i regionala etikprövningsnämnden (REPN) i Lund och ordförande i jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid juridiska fakulteten, Lunds universitet.


Kontakt: lena.wahlberg@jur.lu.se


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden