Joakim Nergelius

Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Joakim Nergelius

Joakim Nergelius är sedan 2003 professor i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet. 1996 disputerade han i konstitutionell rätt med avhandlingen Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i ett komparativt perspektiv från Lunds universitet där han samma år även blev utsedd till docent. Under åren 2002-2013 var han styrelseledamot vid Centrum för rättvisa.

 

Bland många andra uppdrag har Nergelius anlitats som expert vid ett mångtal projekt där konstitutionella frågor stått på agendan, varit gästlärare på universitet runt om i Europa och talhållare i mängder av internationella sammanhang och organiserat ett flertal konferenser, främst i Sverige. Bland hans publikationer märks Till Västerlandets försvar – två idéessäer om nationalism, globalisering och betydelsen av värden (Nerenius och Santérus, 1994), Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna (Studentlitteratur, 2005, 2:a uppl., redaktör), Komparativ statsrätt (Juristförlaget, 2012, 8:e uppl.), Svensk statsrätt (Studentlitteratur, 2014, 3:e uppl.), Constitutional Law in Sweden (Wolters Kluwer Law and Business, 2015, 2:a uppl.) och Media Law in Sweden (Wolters Kluwer Law and Business, 2015).

 

 

Meddelanden

 

- 2019 års IVR världskongress anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”

 

- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och anmälan: Sebastian Reyes Molina.

 

- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.

 

- 2017 års IVR världskongress anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.

 

- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.

 

- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.

 

- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth

 

- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.

 

- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.

 

- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.

 

(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.

 

Tidigare meddelanden