Mauro Zamboni

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Mauro Zamboni

Mauro Zamboni är professor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Stockholms universitet sedan 2011 och forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Han är även föreståndare för the Global Legal Research and Information Management (GRiM) Winter School – ett intensivprogram som hålls under European Academy of Legal Theorys (EALT) flagg med Stockholms universitet som värd – och redaktör för tidskriften The Theory and Practice of Legislation. Mellan 2010-2014 var han dessutom gästprofessor vid Groningen Centre for Law and Governance (CLG) vid Groningens universitet och VU Centre for Law and Governance (VU CLG) vid Vrije Universiteit Amsterdam.


År 2004 disputerade Zamboni från Stockholms universitet med avhandlingen The Policy of Law: A Legal Theoretical Framework (den publicerades igen 2007 av Harts förlag) som analyserar hur politik interagerar, samverkar och kommer i konflikt med rätten. Avhandlingen belönades med både EALT:s European Award for Legal Theory 2005 och Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2007. 2006 utsågs han av Kungliga vetenskapsakademin till innehavare av en forskartjänst i rättsvetenskap, särskilt rättsteori som löpte fram till 2012. Han har författat Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory (Springer, 2007) och för tillfället avslutar han arbetet med The Idea of Corporation in Transnational Law: Setting the Foundations. Därutöver bedriver han undervisning på både svenska och engelska.


Kontakt: mauro.zamboni@juridicum.su.se


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden