Torben Spaak

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Torben Spaak

Torben Spaak är sedan 2013 professor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han var tidigare verksam vid juridiska institutionen, Uppsala universitet under perioden 1988-2013 som doktorand, universitetslektor, docent och slutligen som professor. Han har också varit gästprofessor vid University of Minnesota Law School 1994 och 2005 samt gästforskare vid samma institution 2006.


Spaaks rättsvetenskapliga intressen återfinns framför allt inom den allmänna rättslärans centrala delar. Han är intresserad av frågor som rör rättens natur, av analys av fundamentala juridiska begrepp samt av juridisk tolkning och argumentation. Han skrev sin doktorsavhandling om det juridiska kompetensbegreppet (The Concept of Legal Competence: An Essay in Conceptual Analysis. Dartmouth, 1994, diss. 1992) och har dessutom skrivit en monografi om juridisk argumentation (Guidance and Constraint: The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning. Iustus, 2007), en monografi om Karl Olivecronas rättsfilosofi (A Critical Appraisal of Karl Olivecrona’s Legal Philosophy. Springer, 2014) samt ett drygt 40-tal artiklar, inklusive recensionsartiklar, (de allra flesta på engelska) i många framstående akademiska tidskrifter.


Spaak har vidare varit inbjuden att hålla anföranden i rättsfilosofiska frågor vid universitet i Akureyri, Barcelona, Belo Horizonte, Buenos Aires, Bristol, Edinburgh, Freiburg, Genua, Groningen, Kraków, Köpenhamn, Linköping, London, Lund, Maastricht, Milano, Minneapolis, Oslo, Riga, San Marcos, Stockholm och Uppsala. Till detta kommer att han är en av tre huvudredaktörer för Springers Law and Philosophy Library samt ledamot av redaktionskommittén för IVR Internet Encyclopedia of Jurisprudence, Legal Theory, and Philosophy of Law, Journal of Law and Courts, och The Theory and Practice of Legislation.


Kontakt: torben.spaak@juridicum.su.se


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden