Åke Frändberg

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Åke Frändberg

Professor emeritus och tidigare ordförande i Svenska IVR Åke Frändberg disputerade år 1973 vid Uppsala universitet på avhandlingen Om analog användning av rättsnormer. En analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi i ämnet allmän rättslära. Efter att ha verkat som docent och universitetslektor i Uppsala var han professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet 1993-1994 och vid Uppsala universitet 1994-2004. Han har även varit gästprofessor vid University of Minnesota, Minneapolis, samt undervisat vid European Academy of Legal Theory (EALT) i Bryssel. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU). Förutom på svenska har han publicerats på engelska, kinesiska, spanska och tyska.


 

Frändberg gör en klar åtskillnad mellan rätt och juridik och har sett som sin uppgift att undersöka det juridiska tänkandets intellektuella och värdemässiga grunder. Resultatet av det senare har han sammanfattat i arbetet From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence (Springer, 2014). Undersökningar inom det förra området återfinns i hans avhandling, i Rättsregel och rättsval. Om rättsliga regel- och systemkonflikter i tid och rum (Norstedts, 1984) samt i Rättsordningens idé. En antologi i allmän rättslära (Iustus, 2005). Vidare har Frändberg tillsammans med Stig Strömholm utgivit antologin Rättsteoretiska klassiker (Thales, 1988) bestående av klassiska texter valda, översatta och försedda med inledningar och kommentarer av medlemmar ur högre seminariet i allmän rättslära vid Uppsala universitet.


 

För närvarande är Frändberg sysselsatt med att sammanfatta och vidareutveckla sina undersökningar i arbetet The Legal Order. Studies in the Foundations of Juridical Thinking vilket skall vara färdigt under hösten 2015.


Kontakt: ake.frandberg@jur.uu.se


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden