Historik

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Historik

På många sätt är det med Axel Hägerström (1868-1939), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, som den moderna svenska rättsteorin ser dagens ljus. I uppgörelse med sin tids filosofiska strömningar, sprungna ur idéer hos den tidigare Uppsalaprofessorn i praktisk filosofi Christopher Jacob Boström (1797-1866) och boströmianerna i hans följe, grundlägger Hägerströms tankar vid seklets början den så kallade nya Uppsalaskolan eller Uppsalafilosofin (i kontrast mot Boströms gamla filosofiska skolbildning) och blir en inspirationskälla för den skandinaviska rättsrealismen. Till Uppsalafilosofins tidiga tänkare hör Vilhelm Lundstedt (1882-1955), professor i civilrätt vid Uppsala universitet, och Karl Olivecrona (1897-1980), professor i processrätt vid Lunds universitet, bägge forna studenter till Hägerström. Också Ingemar Hedenius (1908-1982), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, fostras inom Uppsalafilosofin, även om han kommer att bli en kritiker av densamma. Till samma generation rättsfilosofer som Hedenius hör Manfred Moritz (1909-1990), professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.


Manfred Moritz är under 60- och 70-talen den ledande kraften inom den nordiska förening för rättsfilosofi som under tiden kommer att utgöra den nordiska sektionen av IVR. Under 70-talet splittras denna förening upp med konsekvensen att varje nordiskt land får en egen IVR-sektion. Det är här som Svenska IVR bildas. Idag är föreningens ordförande Patricia Mindus (f. 1976), docent i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hon efterträdde Christian Dahlman (f. 1970), professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, som i sin tur efterträdde Åke Frändberg (f. 1937), professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet. Varje år arrangerar Svenska IVR en nationell konferens med varierande rättsteoretiska teman. År 2003 arrangerade man dessutom IVR:s tjugoförsta världskongress i Lund. Vid tiden för världskongressen var Aleksander Peczenik (1937-2005), professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, ordförande i IVR (den internationella sammanslutningen).


Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden