Tidigare meddelanden

Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Tidigare meddelanden

- Caroline Strömberg lägger den 14 december 2016 fram licentiatuppsatsen Etik och normkonflikter i miljörättslig lagstiftning vid Luleå tekniska universitet.

 

- Höstens (2016) program för den högre seminarieserien i rättsfilosofi vid Uppsala Universitet.

 

- Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser en doktorandtjänst i rättsfilosofi. Sista ansökningsdag är 15 september 2016.

 

- 2016 års sammankomst för Svenska IVR sker den 19-20 maj vid Luleå tekniska universitet. Mer information finns i följande programblad.

 

- På Juridiska fakulteten i Lund, 19/4, kl. 13.00 i Telaris: "Paneldiskussion om bevisproblem i åtalen mot Gryningspyromanen."

 

- Professor Aleksander Peczenik, ordförande för svenska IVR under 90-talet, omnämns i den nya boken Listy do i od Redakcji 'Kultury'.

 

- Här hittar du höstens program för de högre seminarieserierna i allmän rättslära och rättsfilosofi vid Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

 

- Cyril Holm publicerar en recensionsartikel av F.A. Hayeks Frihetens grundvalar i tidskriften Respons (4/2015).

 

- Sebastián Reyes och Guilherme Marques Pedro anställs från och med september 2015 som doktorander i projektet Civis Sum.

 

- 6-7 oktober 2015 arrangerar Eva-Maria Svensson en konferens inom projektet Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet med tema ”Communicative Democracy. Protecting, Promoting and Developing Free Speech in the Digital Era” på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.

- En masterkurs i rättsfilosofi ges under september och oktober 2015 vid filosofiska institutionen i Uppsala. Lärare är Patricia Mindus med Marco Goldoni som gästlärare.

- Christian Dahlman är medredaktör till en ny bok om typer av argument och argumentationsfel i rätten: Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation.

- Mindus, Dyzenhaus, D’Aspremont med flera håller 2015 García Máynez Lectures vid ITAM, Mexico City. Läs mer här.

 

- Sommaren 2015 håller internationella IVR sin 27:e världskongress: IVR XXVII World Congress. Sammankomsten sker i Washington D.C. mellan den 27 juli och 1 augusti. Se kongressens hemsida för mer information.

 

- Patricia Mindus talar vid IVR-kongressen i Washington 2015 om "The Wrath of Reason and The Grace of Sentiment: Vindicating Emotion in Law".

 

- I samband med den internationella konferensen "Deep Disagreements: Philosophical and Legal Perspectives", 11-12 juni 2015 i Berlin, efterfrågas förslag på paper-presentationer. Se konferensens hemsida!

 

- Svenska IVR håller sin årliga sammankomst den 16-17 april 2015 vid Juridiska institutionen i Göteborg. Temat för sammankomsten är "Rättens fasetter: personer som egendom, identitet, subjektivitet, personlighet m.m.". Se inbjudan och program!

 

- Den internationella konferensen "Axel Hägerström and Modern Social Thought" äger rum den 23 och 24 september 2011 i Uppsala. Konferensen hålls med anledning av 100-årsjubileet av Axel Hägerströms installationsföreläsning 1911, "Om moraliska föreställningars sanning".

Meddelanden

- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU

 

- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?

 

- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018

 

- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism

 

- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases

 

- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.

 

- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”

 

- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och anmälan: Sebastian Reyes Molina.

 

- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.

 

- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.

 

- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.

 

- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.

 

- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth

 

- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.

 

- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.

 

- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.

 

(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.

 

Tidigare meddelanden