Mona Samadi

Sweden

The Swedish Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy

Mona Samadi

Information available only in Swedish.

 

Mona Samadi är post dok-forskare samt gästlärare på George Washington University i USA. 2012 disputerade hon i folkrätt från Örebro universitet med avhandlingen Defamation of Religion – The Right to Freedom of Expression in International and Islamic Law som granskar till vilken utsträckning yttrandefriheten garanteras inom såväl internationell rätt som islamsk rätt och undersöker ett flertal olika uppmärksammade fall av hädelse som varit aktuella de senaste åren. Hennes forskning rör främst förhållandet mellan internationell rätt och islamisk rätt. För närvarande forskar hon om kvinnans rättsliga ställning i den islamiska rätten, i synnerhet vad gäller förmyndarskapet av kvinnor. Tyngdpunkten ligger på att analysera de möjligheter som finns att inom den islamska rätten omtolka källor i syfte att förbättra kvinnans rättsliga ställning i den muslimska världen. Vid GWU undervisar hon om kvinnor i Islam.

 

Kontakt: msamadi@email.gwu.edu

Announcements

 

- The 29th IVR World Congress "Dignity, Democracy, Diversity" will take place in Lucerne, Switzerland from 7-13 July 2019.

 

- On August 24th 2017 the conference "Evidence, Disagreement & Rights" will take place at Uppsala University. Contact and registration: Sebastian Reyes Molina.

 

- Sebastián Reyes Molina has been appointed treasurer in IVR Sweden.

 

- The XXVIII IVR World Congress will be held in Lisbon 17-21 July 2017

 

- The next annual conference of IVR Sweden will be held in Karlstad on 8-9 May 2017. Read the programme.

 

- The section in Philosophy of Law of the Philosophy Days 2017 in Uppsala is now open. Send your abstract before April 15 to present your research in August 2017. Read more on registration and abstracts.

 

- IVR XXVIIIth World Congress originally planned in Istanbul will not take place. See Letter by the President of International IVR.

 

- Special issue published on European New Legal Realism in Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth

 

- Filosofidagarna, a major event for philosophers in Sweden, will be held in Uppsala on 25-27 August 2017. We are launching a section of Philosophy of Law! Brian Leiter will give the key-note. Call for abstracts will be online soon, you are very welcome to present your research at this event.

 

- Two new PhD students in Philosophy of Law are starting in 2017 at The Department of Philosophy, Uppsala University: Elena Prats and Tommaso Braida will work in the project Civis Sum.

 

- Two new doctoral students started working in Jurisprudence at Gothenburg University: Kristina Hultegård and David Jivegård.

 

- (NB cancelled, see announcement above) Next IVR World Congress is scheduled to be held in Istanbul 17-21 July 2017. IVR Sweden has issued a communication that has been sent to the International IVR.

 

 

Previous announcements