Moa Kindström Dahlin

     Sweden

       

 The Swedish Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy

Moa Kindström Dahlin

Information  available only in Swedish


Moa Kindström Dahlin är doktor i offentlig rätt och har ett särskilt intresse för juridikens och rättsvetenskapens relation till olika kunskapsområden och vetenskapliga discipliner. I avhandlingen Psykiatririätt – intressen, rättigheter och principer (2014) problematiserades hur den svenska rättsordningen hanterar de intressekonflikter som vid psykiatrisk tvångsvård uppstår mellan autonomi, vårdbehov och samhällsskydd. För närvarande är Moa Kindström Dahlin forskare och lärare vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet där hon arbetar med frågor i gränslandet juridik och etik. Ett av projekten fokuserar på integritetsskydd i biobanksforskning och problematiserar regleringen av forskning på personer med nedsatt beslutsförmåga. Vidare deltar Moa Kindström Dahlin i det tvärvetenskapliga VR-projektet "Expertis, evidens och etik vid beslut om psykiatrisk tvångsvård".

Announcements

- IVR Sweden holds its annual conference in Stockholm, May 23-24, 2019. Read invitation and programme.


- The "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" is held in i Stockholm on April 22-25, 2019. Read programme.

- Programme, spring 2019, for the joint Uppsala and Stockholm Seminar in Philosophy of Law


- The IVR 29th world congress, "Dignity, Democracy Diversity", issues a CfP. Deadline for abstracts is December 31, 2018. The congress is held in Lucerne, 7-13 July 2019.


- A PhD dissertation defence of interest in Philosophy of Law at Stockholm University on October 12, 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers to The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, in Finland, December 7-8, 2018


- Conference at Stockholm University, November 13-15, 2018 (information in Swedish), in regard to the forthcoming book The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén defends her PhD dissertation Confirmation Bias in Criminal Cases in Uppsala on September 28, 2018..


- Call for Papers for the 29th IVR World Congress "Dignity, Democracy, Diversity", taking place in Lucerne, Switzerland, July 2019, is now out. Deadline 31 December 2018.


- The IVR Sweden Annual Meeting  2018 is held May 14-15, 2018, in Lund. You are very welcome to attend, please register here (participants are responsible for travel and lodging). Read the programme (in Swedish).


- The 29th IVR World Congress "Dignity, Democracy, Diversity" will take place in Lucerne, Switzerland from 7-13 July 2019.


- On August 24th 2017 the conference "Evidence, Disagreement & Rights" will take place at Uppsala University. Contact and registration: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina has been appointed treasurer in IVR Sweden.


- The XXVIII IVR World Congress will be held in Lisbon 17-21 July 2017


- The next annual conference of IVR Sweden will be held in Karlstad on 8-9 May 2017. Read the programme.


- The section in Philosophy of Law  of the Philosophy Days 2017 in Uppsala is now open. Send your abstract before April 15 to present your research in August 2017. Read more on registration and abstracts.


- IVR XXVIIIth World Congress originally planned in Istanbul will not take place. See Letter by the President of International IVR.


- Special issue published on European New Legal Realism in Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Filosofidagarna, a major event for philosophers in Sweden, will be held in Uppsala on 25-27 August 2017. We are launching a section of Philosophy of Law! Brian Leiter will give the key-note. Call for abstracts will be online soon, you are very welcome to present your research at this event.


- Two new PhD students in Philosophy of Law are starting in 2017 at The Department of Philosophy, Uppsala University: Elena Prats and Tommaso Braida will work in the project Civis Sum.


- Two new doctoral students started working in Jurisprudence at Gothenburg University: Kristina Hultegård and David Jivegård.


- (NB cancelled, see announcement above) Next IVR World Congress is scheduled to be held in Istanbul 17-21 July 2017. IVR Sweden has issued a communication that has been sent to the International IVR.Previous announcements