Sebastián Reyes

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Sebastián Reyes

Sebastián Reyes är doktorand i rättsfilosofi vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet där han är en del av forskningsprojektet CIVIS SUM som handlar om hur man kan mäta rättsäkerheten i vägen till EU-medborgarskap. Han har en masterexamen i juridik från universitetet i Genua där han mottog ett stipendium för sitt forskningsprojekt, och han har tidigare en kandidatexamen i juridik från Universidad Austral de Chile där han utsågs till ”årets bästa kandidatstudent” av juridiska fakulteten sedan  han slutfört sin utbildning med högsta betyg.


Som forskare i rättsfilosofi fokuserar Reyes på rättsteori, konstitutionell rätt, bevisrätt och lagtolkning. Han har publicerat flertalet artiklar om relationen mellan sanningen och rätten, bevisstandard i brottmål, lagtolkning och juridiska resonemang. Som försvarsadvokat specialiserade han sig på komplicerade rättstvister inom migrationsrätt, konstitutionell rätt, arbetsrätt och privaträtt vid Chiles högsta domstol.


Kontakt: sebastian.reyes@filosofi.uu.se 


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018