Internationella IVR

Internationella IVR

IVR  (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie/The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) är den internationella sammanslutningen för rättsfilosofi och socialfilosofi och grundades i Berlin den 1 oktober 1909. Sammanslutningens syfte är kultiveringen och främjandet av rätts- och socialfilosofi på såväl nationell som internationell nivå och är öppen för personer från alla relevanta akademiska forskningsfält.


IVR består av ett antal nationella sektioner (varav Svenska IVR är en) och ska  liksom de nationella sektionerna organisera kongresser, föreläsningar och liknande typer av arrangemang. De nationella sektionernas arrangemang organiseras utan inblandning av IVR och de är ensamt ansvariga för sina finansiella förehavanden.

Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018