Historik

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Historik

På många sätt är det med Axel Hägerström (1868-1939), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, som den moderna svenska rättsteorin ser dagens ljus. I uppgörelse med sin tids filosofiska strömningar, sprungna ur idéer hos den tidigare Uppsalaprofessorn i praktisk filosofi Christopher Jacob Boström (1797-1866) och boströmianerna i hans följe, grundlägger Hägerströms tankar vid seklets början den så kallade nya Uppsalaskolan eller Uppsalafilosofin (i kontrast mot Boströms gamla filosofiska skolbildning) och blir en inspirationskälla för den skandinaviska rättsrealismen. Till Uppsalafilosofins tidiga tänkare hör Vilhelm Lundstedt (1882-1955), professor i civilrätt vid Uppsala universitet, och Karl Olivecrona (1897-1980), professor i processrätt vid Lunds universitet, bägge forna studenter till Hägerström. Också Ingemar Hedenius (1908-1982), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, fostras inom Uppsalafilosofin, även om han kommer att bli en kritiker av densamma. Till samma generation rättsfilosofer som Hedenius hör Manfred Moritz (1909-1990), professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.


Manfred Moritz är under 60- och 70-talen den ledande kraften inom den nordiska förening för rättsfilosofi som under tiden kommer att utgöra den nordiska sektionen av IVR. Under 70-talet splittras denna förening upp med konsekvensen att varje nordiskt land får en egen IVR-sektion. Det är här som Svenska IVR bildas. Idag är föreningens ordförande Patricia Mindus (f. 1976), docent i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hon efterträdde Christian Dahlman (f. 1970), professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, som i sin tur efterträdde Åke Frändberg (f. 1937), professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet. Varje år arrangerar Svenska IVR en nationell konferens med varierande rättsteoretiska teman. År 2003 arrangerade man dessutom IVR:s tjugoförsta världskongress i Lund. Vid tiden för världskongressen var Aleksander Peczenik (1937-2005), professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, ordförande i IVR (den internationella sammanslutningen).


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018