Historik

Historik

På många sätt är det med Axel Hägerström (1868-1939), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, som den moderna svenska rättsteorin ser dagens ljus. I uppgörelse med sin tids filosofiska strömningar, sprungna ur idéer hos den tidigare Uppsalaprofessorn i praktisk filosofi Christopher Jacob Boström (1797-1866) och boströmianerna i hans följe, grundlägger Hägerströms tankar vid seklets början den så kallade nya Uppsalaskolan eller Uppsalafilosofin (i kontrast mot Boströms gamla filosofiska skolbildning) och blir en inspirationskälla för den skandinaviska rättsrealismen. Till Uppsalafilosofins tidiga tänkare hör Vilhelm Lundstedt (1882-1955), professor i civilrätt vid Uppsala universitet, och Karl Olivecrona (1897-1980), professor i processrätt vid Lunds universitet, bägge forna studenter till Hägerström. Också Ingemar Hedenius (1908-1982), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, fostras inom Uppsalafilosofin, även om han kommer att bli en kritiker av densamma. Till samma generation rättsfilosofer som Hedenius hör Manfred Moritz (1909-1990), professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.


Manfred Moritz är under 60- och 70-talen den ledande kraften inom den nordiska förening för rättsfilosofi som under tiden kommer att utgöra den nordiska sektionen av IVR. Under 70-talet splittras denna förening upp med konsekvensen att varje nordiskt land får en egen IVR-sektion. Det är här som Svenska IVR bildas. Idag är föreningens Lena Wahlberg (f. 1974), docent i allmän rättslära vid Lunds universitet. Hon efterträdde Patricia Mindus (f. 1976), professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, som efterträdde Christian Dahlman (f. 1970), professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, som i sin tur efterträdde Åke Frändberg (f. 1937), professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet. Varje år arrangerar Svenska IVR en nationell konferens med varierande rättsteoretiska teman. År 2003 arrangerade man dessutom IVR:s tjugoförsta världskongress i Lund. Vid tiden för världskongressen var Aleksander Peczenik (1937-2005), professor i allmän rättslära vid Lunds universitet, ordförande i IVR (den internationella sammanslutningen).