Hem

Vad är Svenska IVR?

Svenska IVR är en ideell förening. Dess syfte är att främja vetenskapligt utbyte och samarbete inom rättsfilosofi och socialfilosofi i enlighet med grundläggande vetenskapliga värden om öppenhet, klarhet och saklighet. Föreningen utgör den svenska sektionen inom den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (IVR), grundad i Berlin 1909. Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer inom alla vetenskapliga inriktningar.
Meddelanden


- Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet inbjuder till ett högre seminarium i allmän rättslära. Professor emeritus Bo Wennström inleder utifrån sin senaste bok: Om straff och fängelser: Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område. Torsdagen den 25 mars 2021, kl 16-18 via zoom. Anmälan, senast den 24 mars 2021, kl 19 via e-post till minna.grans@jur.uu.se


- Lektorstjänst med sista ansökan 2021-03-31 utlyses i Lund


- The North Sea Group arrangerar digitala seminarier  kring den kommande publikationen Dahlman, Stein & Tuzet (eds.) Philosophical Foundations of Evidence Law, OUP, 2021. För mer information kontakta Christian Dahlman.


- IVRs årsmöte för 2021 äger rum på zoom den 6-7 maj. För mer information se fliken Årsmöte 2021 ovan


-The Cambridge Companion to Legal Positivism publiceras vid Cambridge University Press januari 2021 (red. Torben Spaak, Patricia Mindus)


- Doktorandtjänst vid Uppsala Universitet utlyses här med deadline i mars 2021


- Christian Dahlman är ny Pufendorf professor 2020-2024 (läs här)


- Patricia Mindus publicerar temanr om godtycke i EiP 2020:2 on 'The Justice of Others: Arbitrary Law-making in Contemporary Migration Policy'


- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía