Hem

Vad är Svenska IVR?

Svenska IVR är en ideell förening. Dess syfte är att främja vetenskapligt utbyte och samarbete inom rättsfilosofi och socialfilosofi i enlighet med grundläggande vetenskapliga värden om öppenhet, klarhet och saklighet. Föreningen utgör den svenska sektionen inom den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (IVR), grundad i Berlin 1909. Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer inom alla vetenskapliga inriktningar.
Meddelanden

- IVRs årsmöte för 2021 äger rum på zoom (alternativt som hybrid event i Uppsala) den 6-7 maj


-The Cambridge Companion to Legal Positivism publiceras vid Cambridge University Press januari 2021 (red. Torben Spaak, Patricia Mindus)


- Doktorandtjänst vid Uppsala Universitet utlyses här med deadline i mars 2021


- Christian Dahlman är ny Pufendorf professor 2020-2024 (läs här)


- Patricia Mindus publicerar temanr om godtycke i EiP 2020:2 on 'The Justice of Others: Arbitrary Law-making in Contemporary Migration Policy'


- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía