Hem

Vad är Svenska IVR?

Svenska IVR är en ideell förening. Dess syfte är att främja vetenskapligt utbyte och samarbete inom rättsfilosofi och socialfilosofi i enlighet med grundläggande vetenskapliga värden om öppenhet, klarhet och saklighet. Föreningen utgör den svenska sektionen inom den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (IVR), grundad i Berlin 1909. Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer inom alla vetenskapliga inriktningar.
Meddelanden


- Svenska IVRs årsmöte äger rum den 4-5 april i Luleå.  


- The North Sea Groups kvällsseminarier om The Philosophical Foundations of Evidence Law fortsätter varje tisdagkväll under hösten. Kontakta Christian Dahlman för mer information och för att bli tillagd på sändlistan. 


- Hösten seminarier i Uppsala är följande:


Thursday 16 September 18:15-19:30

Anna-Lisa Pelizza (Univ. Bologna)

Processing Alterity, Enacting Europe

https://www.uppsalaforum.uu.se/calendar/event/?eventId=61672

Contact person: Mattias Vesterlund

https://uu-se.zoom.us/j/62547989960

 

Wednesday 29 September kl. 15-17

Torben Spaak (SU) and Patricia Mindus (UU)

The Cambridge Companion to Legal Positivism

Contact person:  Minna Gräns

 

Wednesday 20 October kl. 13-19.30

International Conference

The Refugee Convention – 70 years on

Thomas Spijkenboer (Vrije Universiteit Amsterdam), Title t.b.d.

Maja Jarmyr (Oslo), On the Role of Non-signatory States

Thomas Gammeltoft-Hansen (Centre for International Courts, Copenhagen), Legal Evolution and the 1951 Convention

Katia Bianchini (Max Plank Institute, Halle), Adjudicating Asylum Claims based on non-Western Traditional Beliefs

Ash Amin (Cambridge), Xenophobic Nationalism

Contact person: Mattias Vesterlund
https://uu-se.zoom.us/j/65269184490 

  

Thursday 21 October kl. 13-15

The Lack of Right to have Rights of Detained Stateless Persons

Tommaso Braida (Uppsala Universitet)

Contact person: Tommaso Braida

https://uu-se.zoom.us/j/63145497221

 

Thursday 18 November kl. 14-16

Who is the Refugee?

Maria Bexelius (Uppsala Universitet)

Contact person: Tommaso Braida

https://uu-se.zoom.us/j/66814423853 


-  IVRs årsmöte 2022 äger rum i Luleå. Datum och tema TBA.