Hem

Critical Legal Conference 2024

- arrangeras i Lund 16-18 Sepember

Årsmöte

Svenska IVRs årsmöte 2024 kommer att hållas i Lund den 23-24 maj. Please save the date. 

Upcoming defense


Elena Prats is defending her thesis The Value of Values –A Critical Assessment of Citizenship by Investment Programs in the European Union.

 

The thesis is now available on Diva. The defense is scheduled for December 1st (Friday) at 10:15 in Sal VIII (Main University Building of Uppsala University).
IVRs konferens 2023


Svenska IVRs konferens och årsmöte hålls 2023 den 2-3 maj i Göteborg. 


Mer information och möjlighet att anmäla intresse att tala finns under Årsmöte 2023.


Caroline Gardelli disputerar i Rättsvetenskap den 17 februari 2023 vid Luleå tekniska universitet.


Avhandlingens titel: Rättsligt skydd av biologisk mångfald: etiska perspektiv och normkonflikter.

 

Mer information: https://www.ltu.se/ltu/calendar/Disputationer-lic-seminarier/Disputation-i-rattsvetenskap-Caroline-Gardelli-1.226407


Disputation i allmän rättlära


Åsa Ågren, disputation i allmän rättslära 14 juni, Karlstads universitet

 

https://www.kau.se/kalenderhandelser/disputation-i-juridik-allman-rattslara-0

 

Disputationen kommer också att vara tillgänglig på zoom. Länk kommer att finnas tillgänglig på hänvisad sida.

 

IVRs årsmöte 2023 kommer att äga rum i Göteborg. Tid och mer information TBA.

I solidaritet med våra kollegor i Ukraina och med hela det ukrainska folket fördömer den svenska sektionen av IVR Rysslands invasion av Ukraina. Vi ställer oss därmed även bakom den polska sektionens uttalande som citeras nedan och som publicerats på den polska sektionens hemsida och på IVR:s blogg.

 
The statement of Presidium of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Polish Section of IVR
on the aggression of the Russian Federation against Ukraine
 
On behalf of the community of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy – Polish Section of IVR, we condemn the aggression of the Russian Federation against Ukraine. This unlawful attack on the sovereign state finds no rational justification and entails the destruction, suffering of the civilian population and the death of innocent people. We express our solidarity with the whole Ukrainian nation, and in particular with Ukrainian academic circles. We acknowledge the right of the Ukrainian nation, being a full member of the European family of nations, to live in a free, independent and safe country.

Svenska IVRs årsmöte äger rum den 4-5 april i Luleå.(Foto: Luleå tekniska högskola)