Medlemskap

Medlemskap

Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer inom alla vetenskapliga inriktningar. Medlem skall erlägga en medlemsavgift. En del av medlemsavgiften förmedlas av Svenska IVR till moderorganisationen IVR. Enligt IVR:s regler skall varje nationell sektion årligen bidra med $7.50 per medlem till IVR:s internationella verksamhet. Den återstående delen av avgiften används för Svenska IVR:s egen verksamhet.


Medlemsavgiften för forskarstuderande eller andra studerande är 100 kr. För alla andra är medlemsavgiften i Svenska IVR 150 kr.


Medlemsavgiften skall sättas in på nedanstående PlusGirokonto.


Kontonamn: Svenska Föreningen för Rätts- och Socialfilosofi


Plusgironummer: 949278-6


Glöm inte att ange ditt namn och vilket medlemskapsår inbetalningen avser.