Medlemskap

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Medlemskap

Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer inom alla vetenskapliga inriktningar. Medlem skall erlägga en medlemsavgift. En del av medlemsavgiften förmedlas av Svenska IVR till moderorganisationen IVR. Enligt IVR:s regler skall varje nationell sektion årligen bidra med $7.50 per medlem till IVR:s internationella verksamhet. Den återstående delen av avgiften används för Svenska IVR:s egen verksamhet.


Medlemsavgiften för forskarstuderande eller andra studerande är 100 kr. För alla andra är medlemsavgiften i Svenska IVR 150 kr.


Medlemsavgiften skall sättas in på nedanstående PlusGirokonto.


Kontonamn: Svenska Föreningen för Rätts- och Socialfilosofi


Plusgironummer: 949278-6


Glöm inte att ange ditt namn och vilket medlemskapsår inbetalningen avser.

Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018