Internationella IVR

Internationella IVR

IVR  (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie/The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) är den internationella sammanslutningen för rättsfilosofi och socialfilosofi och grundades i Berlin den 1 oktober 1909. Sammanslutningens syfte är kultiveringen och främjandet av rätts- och socialfilosofi på såväl nationell som internationell nivå och är öppen för personer från alla relevanta akademiska forskningsfält.


IVR består av ett antal nationella sektioner (varav Svenska IVR är en) och ska  liksom de nationella sektionerna organisera kongresser, föreläsningar och liknande typer av arrangemang. De nationella sektionernas arrangemang organiseras utan inblandning av IVR och de är ensamt ansvariga för sina finansiella förehavanden.