Länkar

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Länkar

Göteborg:


 • Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet

http://celam.gu.se/svenska/

 • Institutionen för filosofi, lingvistik och veteskapsteori (FLoV) vid Göteborgs

universitet

http://flov.gu.se/

 • Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet

http://law.handels.gu.se/


Karlstad: 


 • Institutionen för juridik vid Karlstad universitet

http://kau.se/juridik/


Luleå:


 • Forskningsämnet rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

http://ltu.se/research/subjects/rattsvetenskap/


Lund:


 • Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

http://jur.lu.se/


Stockholm:


 • Juridiska institutionen vid Stockholms universitet

http://jurinst.su.se/


Uppsala:


 • Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet

http://filosofi.uu.se/

 • Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

http://jur.uu.se/


Örebro:


 • Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet

http://oru.se/Institutioner/Juridik-psykologi-och-socialt-arbete/


Övriga länkar:


 • Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie/The International

Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR)

https://ivronlineblog.wordpress.com/

 • Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

http://iep.utm.edu/

 • Juridisk Tidskrift (JT)

http://juridisktidskrift.se/

 • Legal Theory Blog

http://lsolum.typepad.com/legaltheory/

 • Legal Theory Lexicon

http://lsolum.typepad.com/legal_theory_lexicon/

 • Leiter Reports: A Philosophy Blog

http://leiterreports.typepad.com/

 • Ragnar Söderbergs Stiftelse

http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/

 • Retfaerd - Nordic Journal of Law and Justice

http://retfaerd.org/

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)

http://plato.stanford.edu/

 • Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning (SRF)

https://wallenberg.com/srf/

 • Svensk Juristtidning (SvJT)

http://svjt.se/

 • Torsten Söderbergs Stiftelse

http://torstensoderbergsstiftelse.se/


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018