Länkar

Länkar

Göteborg:


Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet

http://celam.gu.se/svenska/

Institutionen för filosofi, lingvistik och veteskapsteori (FLoV) vid Göteborgs

universitet

http://flov.gu.se/

Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet

http://law.handels.gu.se/


Karlstad: 


Institutionen för juridik vid Karlstad universitet

http://kau.se/juridik/


Luleå:


Forskningsämnet rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

http://ltu.se/research/subjects/rattsvetenskap/


Lund:


Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

http://jur.lu.se/


Stockholm:


Juridiska institutionen vid Stockholms universitet

http://jurinst.su.se/


Uppsala:


Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet

http://filosofi.uu.se/

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

http://jur.uu.se/


Örebro:


Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet

http://oru.se/Institutioner/Juridik-psykologi-och-socialt-arbete/


Övriga länkar:


Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie/The International

Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR)

https://ivronlineblog.wordpress.com/

Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

http://iep.utm.edu/

Juridisk Tidskrift (JT)

http://juridisktidskrift.se/

Legal Theory Blog

http://lsolum.typepad.com/legaltheory/

Legal Theory Lexicon

http://lsolum.typepad.com/legal_theory_lexicon/

Leiter Reports: A Philosophy Blog

http://leiterreports.typepad.com/

Ragnar Söderbergs Stiftelse

http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/

Retfaerd - Nordic Journal of Law and Justice

http://retfaerd.org/

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)

http://plato.stanford.edu/

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning (SRF)

https://wallenberg.com/srf/

Svensk Juristtidning (SvJT)

http://svjt.se/

Torsten Söderbergs Stiftelse

http://torstensoderbergsstiftelse.se/