David Brax

David Brax

David Brax blev filosofie doktor i praktisk filosofi år 2009 efter att ha försvarat sin avhandling Hedonism as the Explanation of Value vid Lunds universitet. I avhandlingen argumenterar han för en naturalistisk reduktion av värde till njutning. Hans forskningsintressen rör moralfilosofi, metaetik och rättsfilosofi, och hans specialinriktning är hatbrottslagstiftning i Sverige och övriga Europa.


Från 2010 arbetar Brax vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Göteborgs universitet där han också mellan 2014 och 2016 är postdoktor vid Centrum för Europaforskning (CERGU) inom forskningsprojektet ”Hate Crime Legislation in Europe”. Han är även ansluten till Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet  och sitter med i den rådgivande styrelsen för International Network for Hate Studies (INHS). 


Kontakt: david.brax@gu.se


Personlig hemsida: http://david.brax.nu
Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018