Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson är professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet samt under åren 2005-2015 professor i rättsvetenskap vid juridiska fakulteten vid UiT Norges arktiska universitet i Tromsø. Sedan 2012 är hon även föreståndare för Centrum för genusforskning (GIG) vid Göteborgs universitet. 1997 disputerade hon vid samma universitet med avhandlingen Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten. Hennes forskningsintressen rör rättsvetenskaplig teori och metod, kunskapsteori, rättsfilosofi, yttrandefrihet, jämställdhet, genusrättsvetenskap, critical legal studies och indigenous studies.


 

Svensson leder mellan 2013-2016 det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet” vid Göteborgs universitet vars centrala frågeställning är om demokratin och det fria ordet gynnas av ett stärkt grundlagsskydd för kommersiella meddelanden eller inte. Samtidigt är hon drivande i The TUARK Network on Gender Equality in the Arctic, koordinerat av Juridiskt forum vid Umeå universitet, med fokus på jämställdhet i Arktis där forskare från sju av de åtta arktiska staterna ingår. Gränsdragningen mellan politik och rätt är central i denna forskning. Hon är även aktiv i forskningsnätverket The Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples’ Law (NORSIL) med bas vid UiT.


Bland Svenssons publikationer märks ”Sami Legal Scholarship: The Making of a Knowledge Field” (i Indigenous Rights in Scandinavia, Ashgate, 2015, under publicering), ”Gender Challenges and Human Capital in the Arctic” (i Arctic Yearbook, NRF, 2014, samförfattad), ”De lege interpretata -  om behovet av metodologisk reflektion” (Juridisk publikation, 2014), ”Genusrättsvetenskap och juridiska metoder” (i Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013), och boken Genusrättsvetenskap (Studentlitteratur, 2009, samförfattad).


Kontakt: eva-maria.svensson@law.gu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018