Filippo Valguarnera

Filippo Valguarnera

Filippo Valguarnera är docent och universitetslektor i civilrätt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. År 2007 disputerade han i komparativ rätt vid Florens universitet med avhandlingen Accesso alla natura tra ideologia e diritto [ungefär: Tillgång till naturen mellan ideologi och rätt], vilken 2013 publicerades i en andra upplaga av det Turinbaserade förlaget Giappichelli. Valguarneras forskningsintressen innefattar komparativ rätt, allemansrätten, ”commons”, hållbarhetsfrågor, domstolarnas roll samt ”access-to-justice”-frågor. Forskningen bedrivs ofta utifrån ett historiskt perspektiv. Han är vidare med och leder forskningsprojektet Access to Commons inom ramen för det större projektet Common Core of European Private Law.


Kontakt: filippo.valguarnera@law.gu.se


Personlig hemsida: http://filippovalguarnera.webs.com/


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018