Jannice Käll

Jannice Käll

Jannice Käll är doktorand i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, har en licentiatexamen i civilrätt samt en masterexamen i intellectual capital management. Doktorsavhandlingen går under arbetstiteln Governing the Interfaces: Smart Objects, Digital Platforms, and Virtual Bodies och belyser sammansmältningen mellan digitala och icke-digitala gränssnitt genom nätverksorienterade affärspraktiker. Funktionen hos avtalsrättsliga och immaterialrättsliga konstruktioner som främjare av öppenhet och välfärd via högteknologisk innovation belyses och analyseras genom ett posthumanistiskt perspektiv. Ett behov av att utveckla rättsliga konstruktioner som förmår att skapa öppenhet med bas i en mindre marknadsorienterad logik föreslås med bas i posthumanistiska etiska perspektiv.


Utöver avhandlingsprojektet är Käll engagerad i ett forskningsprojekt om näthat utifrån ett genusperspektiv tillsammans med forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers teknologiska högskola. Käll är även anknuten till Center for Intellectual Property (CIP) vid Göteborgs universitet och Chalmers teknologiska högskola. Dessutom undervisar Käll i feministisk- och posthumanistisk teori, i rättsvetenskap med särskilt fokus på feministisk och postkolonial teori, och  i immaterialrätt med fokus på upphovsrätt samt avtalsbaserade affärsmodeller på internet.

 


Kontakt: jannice.kall@law.gu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018