Merima Bruncevic

Merima Bruncevic

Merima Bruncevic är juris doktor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet och har en LL.M. i entertainment law från University of Westminster. Hon doktorerade 2014 med avhandlingen Fixing the Shadows: Access to Art and the Legal Concept of the Cultural Commons som studerar tillgången till konst som kunskap och rättens roll i att underlätta sådan tillgång. Hennes forskning befinner sig i gränslandet mellan immaterialrätt, kulturarvsrätt och rättsfilosofi. Hon studerar bland annat konceptet ”kulturella allmänningar” (”cultural commons”) och möjligheten att introducera ett sådant koncept i rätten eller ge det en rättslig plattform.


Bruncevic är särskilt intresserad av kunskapsteoretiska frågor, kontinentalfilosofi, dess metoder och  kopplingar till rätten, och har använt sig av Gilles Deleuzes och Félix Guattaris teorier i sin forskning för att diskutera rättens kunskapsmässiga öppenhet och frågor som rör rättvisa, social hållbarhet och globala rättvisefrågor. Hon undervisar rättsfilosofi och immaterialrätt vid juridiska institutionen, Göteborgs Universitet. Hon är även ansvarig för projektet ”Sustainable and Inclusive Culture and Innovation” som drivs av Center for Intellectual Property (CIP) vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.


Kontakt: merima.bruncevic@law.gu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018