Caroline Strömberg

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Caroline Strömberg

Caroline Strömberg är doktorand i rättsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet (LTU). Hon har juris licentiatexamen i rättsvetenskap (från 2016) och kandidatexamen i filosofi. Hennes avhandling bygger vidare på licentiatuppsatsen, som handlar om etik och normkonflikter i miljörättslig lagstiftning. Sedan 2011 har Caroline undervisat vid LTU i juridik och filosofi. Hon har även forskat vid Umeå universitet samt arbetat som föredragande jurist på domstol.


Kontakt: caroline.stromberg@ltu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018