Teodor Gardelli

Teodor Gardelli

Teodor Gardelli är doktorand i filosofi vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet (LTU). Utöver teoretisk forskning i filosofi forskar han om filosofiska samtal inom projektet ”Utbildning för delaktighet – Att filosofera tillbaka ett ’nytt’ liv efter förvärvad hjärnskada”. I projektet studeras vilka effekter filosofiska samtal kan ha för personer med förvärvade hjärnskador med avseende på utveckling av förmågor och färdigheter relevanta för att återgå till ett funktionellt samhällsdeltagande. Teodor har undervisat vid LTU i filosofi (huvudsakligen i vetenskapsteori, logik och etik, det sistnämnda bland annat inom ramarna för rättsvetenskapsprogrammet) och i matematik. Han har deltagit vid IVR-konferenser inom den svenska sektionen och internationellt.


Kontakt: teodor.gardelli@ltu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018