Christoffer Wong

Christoffer Wong

Christoffer Wong är juris doktor och universitetslektor i straff- och straffprocessrätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet, och har en filosofie kandidatexamen från Oxfords universitet och en filosofie masterexamen från St. Andrews universitet. Wong disputerade 2004 med avhandlingen Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice som undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Wongs forskningsintressen omfattar bland annat de filosofiska aspekterna av straffrättens allmänna del samt (rätts)vetenskapsfilosofi och -metodologi. Sedan 2001 är Wong IVR:s  (den internationella sammanslutningens) webmaster.


Kontakt: christoffer.wong@jur.lu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018