David Reidhav

David Reidhav

David Reidhav är juris doktor och universitetslektor i allmän rättslära vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet där han 2007 disputerade med avhandlingen Reasoning by Analogy – A Study on Analogy-Based Arguments in Law i vilken han presenterade en modell för att analysera och utvärdera juridiska analogiargument.


Reidhavs aktuella forskningsområden inkluderar normativa konflikter inom rätten, analysen av rättslig kompetens och juridisk argumentation. Bland hans senare publikationer kan nämnas ”Conflict of Legal Norms: Definition and Varieties” (samförfattad, i Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Springer 2015). Han undervisar bland annat inom allmän rättslära, juridisk argumentation och rättsekonomi.


Kontakt: david.reidhav@jur.lu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018