Tova Bennet

Tova Bennet

Tova Bennet är doktorand i straffrätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon är också knuten till Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM), en centrumbildning vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om psykisk störning, aggressivt beteende och moraliskt och juridiskt ansvar inom en tvärvetenskaplig referensram.


Bennets avhandlingsprojekt behandlar förutsättningar för tillskrivande av straffansvar. I projektet undersöks hur begrepp som rör tillskrivande av straffansvar, t.ex. uppsåt, insikt och medvetenhet, tolkas och tillämpas i juridisk doktrin och praxis, samt i rättspsykiatriska utlåtanden. Hennes forskningsintressen rör kontaktytor mellan straffrätt, filosofi och psykiatri. Hon har publicerat texter om tillräknelighet, medicinska expertutlåtanden i internationell straffrätt, och om vanföreställningar och straffansvar.


Kontakt: tova.bennet@jur.lu.seMeddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018