Elisabeth Aronsson

Elisabeth Aronsson

Elisabeth Aronsson är doktorand i allmän rättslära vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet där hon sedan 2014 bedriver forskningsprojektet ”Theory of Legal Principles. A Comparative Study between Sweden and Spain”. Hon har tidigare haft forskningsvistelser vid Universidad Carlos III de Madrid och Universidad Rey Juan Carlos samt vid Real Academia de Jurisprudencia y Legislación och Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (samtliga i Madrid). Aronsson undervisar även i allmän rättslära vid Örebro universitet och Linköpings universitet.


Kontakt: elisabeth.aronsson@oru.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018