Joakim Nergelius

Joakim Nergelius

Joakim Nergelius är sedan 2003 professor i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet. 1996 disputerade han i konstitutionell rätt med avhandlingen Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i ett komparativt perspektiv från Lunds universitet där han samma år även blev utsedd till docent. Under åren 2002-2013 var han styrelseledamot vid Centrum för rättvisa.   


Bland många andra uppdrag har Nergelius anlitats som expert vid ett mångtal projekt där konstitutionella frågor stått på agendan, varit gästlärare på universitet runt om i Europa och talhållare i mängder av internationella sammanhang och organiserat ett flertal konferenser, främst i Sverige. Bland hans publikationer märks Till Västerlandets försvar – två idéessäer om nationalism, globalisering och betydelsen av värden (Nerenius och Santérus, 1994), Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna (Studentlitteratur, 2005, 2:a uppl., redaktör), Komparativ statsrätt (Juristförlaget, 2012, 8:e uppl.), Svensk statsrätt (Studentlitteratur, 2014, 3:e uppl.), Constitutional Law in Sweden (Wolters Kluwer Law and Business, 2015, 2:a uppl.) och Media Law in Sweden (Wolters Kluwer Law and Business, 2015).


Kontakt: joakim.nergelius@oru.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018