Mauro Zamboni

Mauro Zamboni

Mauro Zamboni är professor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Stockholms universitet sedan 2011 och forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Han är även föreståndare för the Global Legal Research and Information Management (GRiM) Winter School – ett intensivprogram som hålls under European Academy of Legal Theorys (EALT) flagg med Stockholms universitet som värd – och redaktör för tidskriften The Theory and Practice of Legislation. Mellan 2010-2014 var han dessutom gästprofessor vid Groningen Centre for Law and Governance (CLG) vid Groningens universitet och VU Centre for Law and Governance (VU CLG) vid Vrije Universiteit Amsterdam.


År 2004 disputerade Zamboni från Stockholms universitet med avhandlingen The Policy of Law: A Legal Theoretical Framework (den publicerades igen 2007 av Harts förlag) som analyserar hur politik interagerar, samverkar och kommer i konflikt med rätten. Avhandlingen belönades med både EALT:s European Award for Legal Theory 2005 och Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2007. 2006 utsågs han av Kungliga vetenskapsakademin till innehavare av en forskartjänst i rättsvetenskap, särskilt rättsteori som löpte fram till 2012. Han har författat Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory (Springer, 2007) och för tillfället avslutar han arbetet med The Idea of Corporation in Transnational Law: Setting the Foundations. Därutöver bedriver han undervisning på både svenska och engelska.


Kontakt: mauro.zamboni@juridicum.su.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018