Torben Spaak

Torben Spaak

Torben Spaak är sedan 2013 professor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han var tidigare verksam vid juridiska institutionen, Uppsala universitet under perioden 1988-2013 som doktorand, universitetslektor, docent och slutligen som professor. Han har också varit gästprofessor vid University of Minnesota Law School 1994 och 2005 samt gästforskare vid samma institution 2006.


Spaaks rättsvetenskapliga intressen återfinns framför allt inom den allmänna rättslärans centrala delar. Han är intresserad av frågor som rör rättens natur, av analys av fundamentala juridiska begrepp samt av juridisk tolkning och argumentation. Han skrev sin doktorsavhandling om det juridiska kompetensbegreppet (The Concept of Legal Competence: An Essay in Conceptual Analysis. Dartmouth, 1994, diss. 1992) och har dessutom skrivit en monografi om juridisk argumentation (Guidance and Constraint: The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning. Iustus, 2007), en monografi om Karl Olivecronas rättsfilosofi (A Critical Appraisal of Karl Olivecrona’s Legal Philosophy. Springer, 2014) samt ett drygt 40-tal artiklar, inklusive recensionsartiklar, (de allra flesta på engelska) i många framstående akademiska tidskrifter.


Spaak har vidare varit inbjuden att hålla anföranden i rättsfilosofiska frågor vid universitet i Akureyri, Barcelona, Belo Horizonte, Buenos Aires, Bristol, Edinburgh, Freiburg, Genua, Groningen, Kraków, Köpenhamn, Linköping, London, Lund, Maastricht, Milano, Minneapolis, Oslo, Riga, San Marcos, Stockholm och Uppsala. Till detta kommer att han är en av tre huvudredaktörer för Springers Law and Philosophy Library samt ledamot av redaktionskommittén för IVR Internet Encyclopedia of Jurisprudence, Legal Theory, and Philosophy of Law, Journal of Law and Courts, och The Theory and Practice of Legislation.


Kontakt: torben.spaak@juridicum.su.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018