Åke Frändberg

Åke Frändberg

Professor emeritus och tidigare ordförande i Svenska IVR Åke Frändberg disputerade år 1973 vid Uppsala universitet på avhandlingen Om analog användning av rättsnormer. En analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi i ämnet allmän rättslära. Efter att ha verkat som docent och universitetslektor i Uppsala var han professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet 1993-1994 och vid Uppsala universitet 1994-2004. Han har även varit gästprofessor vid University of Minnesota, Minneapolis, samt undervisat vid European Academy of Legal Theory (EALT) i Bryssel. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU). Förutom på svenska har han publicerats på engelska, kinesiska, spanska och tyska.


 

Frändberg gör en klar åtskillnad mellan rätt och juridik och har sett som sin uppgift att undersöka det juridiska tänkandets intellektuella och värdemässiga grunder. Resultatet av det senare har han sammanfattat i arbetet From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence (Springer, 2014). Undersökningar inom det förra området återfinns i hans avhandling, i Rättsregel och rättsval. Om rättsliga regel- och systemkonflikter i tid och rum (Norstedts, 1984) samt i Rättsordningens idé. En antologi i allmän rättslära (Iustus, 2005). Vidare har Frändberg tillsammans med Stig Strömholm utgivit antologin Rättsteoretiska klassiker (Thales, 1988) bestående av klassiska texter valda, översatta och försedda med inledningar och kommentarer av medlemmar ur högre seminariet i allmän rättslära vid Uppsala universitet.


 

För närvarande är Frändberg sysselsatt med att sammanfatta och vidareutveckla sina undersökningar i arbetet The Legal Order. Studies in the Foundations of Juridical Thinking vilket skall vara färdigt under hösten 2015.


Kontakt: ake.frandberg@jur.uu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018