Mona Samadi

Mona Samadi

Information  available only in Swedish.


Mona Samadi är lektor i folkrätt på Stockholms universitet samt gästforskare på Princeton University i USA. 2012 disputerade hon i folkrätt från Örebro universitet med avhandlingen Defamation of Religion – The Right to Freedom of Expression in International and Islamic Law som granskar till vilken utsträckning yttrandefriheten garanteras inom såväl internationell rätt som islamsk rätt och undersöker ett flertal olika uppmärksammade fall av hädelse som varit aktuella de senaste åren. Hennes forskning rör främst förhållandet mellan internationell rätt och islamisk rätt. För närvarande forskar hon om kvinnans rättsliga ställning i den islamiska rätten, i synnerhet vad gäller förmyndarskapet av kvinnor. Tyngdpunkten ligger på att analysera de möjligheter som finns att inom den islamska rätten omtolka källor i syfte att förbättra kvinnans rättsliga ställning i den muslimska världen.


Kontakt: mona.samadi@juridicum.su.se

Announcements


- The annual meeting of IVR Sweden will take place in Linköping the 27th - 28th of August. Save the Date. More information to come. 


- Patricia Mindus is promoted to Professor of Practical Philosophy at Uppsala University, the first woman in that position since 1477 when the University was founded.


- Patricia Mindus publishes the book Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- IVR Sweden holds its annual conference in Stockholm, May 23-24, 2019. Read invitation and programme.


- The "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" is held in i Stockholm on April 22-25, 2019. Read programme.

- Programme, spring 2019, for the joint Uppsala and Stockholm Seminar in Philosophy of Law


- The IVR 29th world congress, "Dignity, Democracy Diversity", issues a CfP. Deadline for abstracts is December 31, 2018. The congress is held in Lucerne, 7-13 July 2019.


- A PhD dissertation defence of interest in Philosophy of Law at Stockholm University on October 12, 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers to The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, in Finland, December 7-8, 2018