Mona Samadi

Mona Samadi

Mona Samadi är lektor i folkrätt på Stockholms universitet samt gästforskare på Princeton University i USA. 2012 disputerade hon i folkrätt från Örebro universitet med avhandlingen Defamation of Religion – The Right to Freedom of Expression in International and Islamic Law som granskar till vilken utsträckning yttrandefriheten garanteras inom såväl internationell rätt som islamsk rätt och undersöker ett flertal olika uppmärksammade fall av hädelse som varit aktuella de senaste åren. Hennes forskning rör främst förhållandet mellan internationell rätt och islamisk rätt. För närvarande forskar hon om kvinnans rättsliga ställning i den islamiska rätten, i synnerhet vad gäller förmyndarskapet av kvinnor. Tyngdpunkten ligger på att analysera de möjligheter som finns att inom den islamska rätten omtolka källor i syfte att förbättra kvinnans rättsliga ställning i den muslimska världen.


Kontakt: mona.samadi@juridicum.su.se
Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018