Moa Kindström Dahlin

Moa Kindström Dahlin

Information  available only in Swedish


Moa Kindström Dahlin är doktor i offentlig rätt och har ett särskilt intresse för juridikens och rättsvetenskapens relation till olika kunskapsområden och vetenskapliga discipliner. I avhandlingen Psykiatririätt – intressen, rättigheter och principer (2014) problematiserades hur den svenska rättsordningen hanterar de intressekonflikter som vid psykiatrisk tvångsvård uppstår mellan autonomi, vårdbehov och samhällsskydd. För närvarande är Moa Kindström Dahlin forskare och lärare vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet där hon arbetar med frågor i gränslandet juridik och etik. Ett av projekten fokuserar på integritetsskydd i biobanksforskning och problematiserar regleringen av forskning på personer med nedsatt beslutsförmåga. Vidare deltar Moa Kindström Dahlin i det tvärvetenskapliga VR-projektet "Expertis, evidens och etik vid beslut om psykiatrisk tvångsvård".

Announcements


- The annual meeting of IVR Sweden will take place in Linköping the 27th - 28th of August. Save the Date. More information to come. 


- Patricia Mindus is promoted to Professor of Practical Philosophy at Uppsala University, the first woman in that position since 1477 when the University was founded.


- Patricia Mindus publishes the book Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- IVR Sweden holds its annual conference in Stockholm, May 23-24, 2019. Read invitation and programme.


- The "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" is held in i Stockholm on April 22-25, 2019. Read programme.

- Programme, spring 2019, for the joint Uppsala and Stockholm Seminar in Philosophy of Law


- The IVR 29th world congress, "Dignity, Democracy Diversity", issues a CfP. Deadline for abstracts is December 31, 2018. The congress is held in Lucerne, 7-13 July 2019.


- A PhD dissertation defence of interest in Philosophy of Law at Stockholm University on October 12, 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers to The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, in Finland, December 7-8, 2018