Moa Kindström Dahlin

Moa Kindström Dahlin

Moa Kindström Dahlin är doktor i offentlig rätt och har ett särskilt intresse för juridikens och rättsvetenskapens relation till olika kunskapsområden och vetenskapliga discipliner. I avhandlingen Psykiatririätt – intressen, rättigheter och principer (2014) problematiserades hur den svenska rättsordningen hanterar de intressekonflikter som vid psykiatrisk tvångsvård uppstår mellan autonomi, vårdbehov och samhällsskydd. För närvarande är Moa Kindström Dahlin forskare och lärare vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet där hon arbetar med frågor i gränslandet juridik och etik. Ett av projekten fokuserar på integritetsskydd i biobanksforskning och problematiserar regleringen av forskning på personer med nedsatt beslutsförmåga. Vidare deltar Moa Kindström Dahlin i det tvärvetenskapliga VR-projektet "Expertis, evidens och etik vid beslut om psykiatrisk tvångsvård".


Kontakt: moa.k.dahlin@crb.uu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018