Max Lyles

Max Lyles

Max Lyles är docent och universitetslektor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 2006 disputerade han i rättshistoria från Stockholms universitet med avhandlingen A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström's Critique of Legal Science som undersöker de filosofiska och vetenskapsteoretiska grunderna till Axel Hägerströms rättsvetenskapliga teori. Hans forskning bedrivs i gränslandet mellan traditionell rättshistoria och rättsfilosofi/allmän rättslära där han huvudsakligen ägnat sig åt rättsvetenskapens roll i rättshistorien. Vid Örebro universitet undervisar Lyles främst i rättshistoria och allmän rättslära, men även i privaträtt (skadeståndsrätt och avtalsrätt). Sedan 2013 är han även enhetschef för Juridicum vid JPS.


Kontakt: max.lyles@law.gu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018