Nicola Lucchi

Nicola Lucchi

Nicola Lucchi är docent och universitetslektor i rättsvetenskap vid Jönköping International Business School, Jönköping University, där han också är anknuten forskare vid Media Management and Transformation Centre (MMTC). Han är juris doktor vid universitetet i Padua där han 2011 försvarade sin avhandling The Role of Law in the Regulation of Technologies and Innovations.


Innan sin flytt till Sverige var Lucchi EU Marie Curie post-doc Fellow Researcher vid Université Catholique de Louvain och forskarassistent (”assegnista di ricerca”) vid universitetet i Ferrara. Hans forskningsintressen är främst informationsrätt och -policy och samspelet mellan rätt och innovation. Hans nuvarande forskning är centrerad på vilken påverkan vetenskaplig och teknologisk utveckling har med avseende på grundläggande juridiska rättigheter. I synnerhet är han engagerad i ett projekt som undersöker de juridiska problem som genereras av aktuella framsteg inom vetenskapen och teknologin.


Lucchis publikationer inkluderar Digital Media and Intellectual Property (Springer, 2006), Informatica per le Scienze Giuridiche [Rättsinformatik] (Cedam, 2009, 6:e uppl., samförfattad), I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà [Digitalt innehåll: teknologi, rättigheter and friheter] (Springer, 2010) och Biotech Innovations and Fundamental Rights (Springer, 2012, sam-redigerad). För närvarande arbetar han med en bok som ska undersöka en rad samtida, kontroversiella och banbrytande fallstudier där vetenskapliga och teknologiska framsteg kommer i kontakt med individuella juridiska rättigheter. 


Kontakt: nicola.lucchi@ju.se   


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018