Christian Dahlman

Christian Dahlman

Christian Dahlman är professor i allmän rättslära vid Lunds universitet där han forskar om rättslig bevisvärdering, argumentation och rättsligt beslutsfattande. Han disputerade år 2000 från samma universitet med avhandlingen Konkurrerande culpateorier om skadeståndsrättens tre definitioner av ”culpa”, hur de tillämpas och hur konflikter mellan dem kan lösas. Han är tidigare ordförande i Svenska IVR.


Vid Lunds universitet leder Dahlman  den tvärvetenskapliga forskningsgruppen Law, Evidence and Cognition (LEVIC), ett samarbetsprojekt mellan juridiska fakulteten och de filosofiska och psykologiska institutionerna som  undersöker hur olika slags bevisning bedöms i domstolarna. Hans senaste publikationer inkluderar artiklarna ”The Felony Fallacy” (Law, Probability and Risk, 2015), ”Prototype Effect and the Persuasiveness of Generalizations” (Review of Philosophy and Psychology, 2015, samförfattad), ”Robust Trust in Expert Testimony” (Humana.Mente, 2015, samförfattad), ”Om oacceptabla generaliseringar i bevisvärdering” (Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2015, under publicering) samt antologin Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation (Springer, 2015, samredigerad).


Kontakt: christian.dahlman@jur.lu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018