Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand är filosofie doktor i rättssociologi och sedan 2014 universitetslektor vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hans rättsteoretiska intresse väcktes under hans juridikstudier, och utöver en jur.kand. har han även studerat samhällsvetenskapliga ämnen som statskunskap, kriminologi och rättssociologi. År 2012 disputerade han med avhandlingen Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer som behandlade några olika teoretiska teman så som inkommensurabilitet mellan ideella skador och ekonomisk värdering samt relationen mellan regelföljande och sociala normer. Avhandlingen belönades av Vetenskapssocieteten i Lund.


Sedan 2012 ingår Dahlstrand i forskargruppen Cybernormer där han bedriver forskningsprojektet ”Kränkningar i en digital kontext” om nätkränkningar inom sociala media. Hans forskningsintressen rör främst rättssociologisk teori och metod samt analytisk filosofi, och han undervisar på psykologprogrammet och kriminologiprogrammet vid Lunds universitet, socionomprogrammet vid Linköpings universitet och vid juristprogrammet vid Göteborgs och Stockholms universitet. Ett urval av Dahlstrands aktuella publikationer är ”Norms about Norms: A Hartian Perspective” (i Social and Legal Norms: Towards a Socio-Legal Understanding of Normativity, 2013, Ashgate), Nätkränkningar: En studie av svenska ungdomars normer och beteenden (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2014, samförfattad) och ”Rättens transcendens. Om skälighet inom avtalsrätten och relevansen av Rawls rättviseteori” (i Årsbok / Vetenskapssocieteten i Lund, Vetenskapssocieteten i Lund, 2014).


Kontakt: karl.dahlstrand@soclaw.lu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018