Patricia Mindus

Patricia Mindus

Patricia Mindus är ordförande i Svenska IVR och professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet. År 2006 disputerade hon i politisk teori och EU-studier med avhandlingen Citizenship. The Debate, the Concept and the European Case vid Turins universitet. Hon är författare till böckerna Cittadini e no. Forme e funzioni dell’inclusione e dell’esclusione [Medborgare och icke-medborgare. Inkluderingens och exkluderingens former och funktioner] (Firenze University Press, 2015) och A Real Mind. The Life and Work of Axel Hägerström (Springer, 2009). Hennes forskningsintressen innefattar rättsfilosofi, politisk filosofi, medborgarskapsstudier, demokratiteori och ICT-studier. 


Från Uppsala leder Mindus, som Wallenberg Academy Fellow, under åren 2014 till 2019 forskningsprojektet CIVIS SUM om hur man kan mäta rättsäkerheten i vägen till EU-medborgarskap. Hon har tidigare lett projektet ”Kunskapssamhällen: Kommunikation och organisation 1800-2020” (KUSKO) vid Uppsala universitet. 2015 höll hon en av García Máynez-föreläsningarna vid Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) och var en av huvudtalarna vid IVR:s världskongress i Washington, D.C.


Kontakt: patricia.mindus@filosofi.uu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018